Rolul grupului antibullying

Luând în considerare rolul important pe care școala îl are în viața copiilor, unitățile de învățământ trebuie să prioritizeze crearea unui mediu sigur care să le permită tuturor elevilor să se dezvolte armonios și să aibă relații sănătoase cu colegii, părinții și profesorii.

Începând cu luna iunie 2020, acest rol a fost clarificat și prin publicarea normelor metodologice antibullying care prevăd constituirea unui grup de acțiune antibullying la nivelul fiecărei unități de învățământ.

Scopul acestui grup fiind de îmbunătățire a climatului educațional,
prevenire și diminuare a fenomenului de bullying.

Cum poate fi constituit?

După ce au fost depuse solicitările de constituire a grupului, elevii profesorii și părinții își vor desemna reprezentanții.

Consiliul profesoral va selecta și propune membrii din rândul cadrelor didactice. Consiliul părinților alege prin vot 2 părinți și 2 supleanți (pe baza propunerilor primite din partea comitetelor de părinţi de la fiecare clasă).

Consiliul elevilor alege 2 sau mai mulți elevi cu vârsta de cel puțin 12 ani (pe baza propunerilor colectivelor claselor).

Consiliul de administrație decide înființarea grupului de acțiune antibullying (pe baza propunerilor primite). Poate invita în grup reprezentanţi ai instituţiilor din domeniul educaţiei şi protecţiei drepturilor copilului şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activităţi şi expertiză în domeniul protecţiei drepturilor copilului).

Ai nevoie de sprijin pentru a forma grupul de acțiune antibullying?

Echipa Salvați Copiii îți poate fi partener.


Cine face parte din grup?

Grupul de acţiune antibullying are maximum 10 (zece) membri, reprezentanți ai elevilor, părinților și cadrelor didactice,
fiind adaptat contextului social, dimensiunii şi cerinţelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ.

Ce atribuții are grupul?

Identifică care sunt aspectele care pot transforma școala într-un loc mai sigur și mai plăcut. Consilierul școlar, cu sprijinul direcțiunii școlii și celorlalți membrii ai grupului de acțiune antibullying, sondează percepția elevilor, profesorilor și părinților despre diferitele aspecte ale climatului educațional, inclusiv bullying.

Propune strategii și activități care să răspundă cel mai bine nevoilor școlii. Este importantă implicarea directă a elevilor, părinților, cadrelor didactice și personalului auxiliar pentru găsirea de soluții și implementarea lor de comun acord. Fie că vorbim de îmbunătățirea aspectului școlii, de activități extrașcolare, de voluntariat din partea părinților sau alte activități agreate de comun acord și aplicate cu consecvență.

Acestea se vor reflecta într-o atmosferă mai plăcută în școală, în diminuarea incidenței actelor de violență sau bullying și chiar în creșterea performanțelor școlare.

Informează toată comunitatea școlară cu privire la ce este bullyingul, cum poate fi prevenit, cum pot fi sesizate situațiile de bullying, cine este responsabil pentru a interveni și care sunt pașii de urmat.

Asigură participarea activă a tuturor actorilor implicați în comunitatea școlară (elevi, părinți, profesori) prin oferirea de oportunități de exprimare a opiniilor personale. 

Monitorizează și celebrează progresul urmărind îndeaproape rezultatele activităților implementate și ajustează strategia și planul în funcție de efectele observate, acolo unde este cazul.

Cine are obligația de a interveni într-o situație de bullying?

Cu cât vom înțelege mai repede că abordarea eficientă a fenomenului de bullying implică întreaga comunitate școlară (elevi, profesori, părinți), cu atât vom fi mai aproape de construirea de soluții multiple, adaptate fiecărei școli. Politicile educaționale bazate pe dovezi (Craig et al., 2012) confirmă faptul că intervențiile antibullying eficiente nu pot fi limitate doar la clasă, oră, la activitățile curriculare sau extracurriculare.

Inițiativele antibullying nu pot funcționa singure, fără angajamentul administrației școlii, profesorilor și personalului auxiliar. Implicarea părinților este de asemenea extrem de importantă. În ultimul rând, dar nu mai puțin important, participarea semnificativă din partea copiilor ar trebui văzută ca o resursă puternică în abordarea bullying-ului școlar.

În România, orice cadru didactic sesizat sau care observă o situație de bullying trebuie să intervină, respectând pașii prevăzuți de normele metodologice antibullying.

Acestă schemă de intervenție trebuie cunoscută de toți profesorii, elevii și părinții.